Geschiedenis van Fort aan de Klop

De Klop

Het eerste verdedigingswerk in de omgeving is in 1629 aangelegd op een kruispunt van (water)wegen en handelsroutes. In de buurt was ‘de Clophaemer’, een herberg aan de rivier de Vecht. Uiteindelijk zijn het buurtschap, het fort en de Klopvaart naar deze herberg vernoemd.

Ons fort heeft rond 1850 zijn huidige vorm gekregen. Ook werd in deze tijd het bomvrije wachthuis gebouwd. In eerste instantie diende het fort, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, om het inundatiekanaal de Klopvaart en de sluis te beschermen. Maar toen het Werk bij Maarsseveen in 1881 werd gebouwd, verloor het fort deze functie. Het diende al gauw als opslag- en bevoorradingspost in oorlogstijd.

Het fort in oorlogstijd

Tijdens de mobilisaties in de Eerste Wereldoorlog en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog waren er Nederlandse troepen op het fort gelegerd. Maar gedurende de laatste wereldoorlog, van 1940 tot 1945, heeft het Duitse leger het fort gebruikt. Hierna zijn er nog een korte tijd krijgsgevangenen gehuisvest. Uiteindelijk gebruikte Defensie het fort tot in de jaren zestig als opslag voor munitie en voertuigen.

Van trainingscentrum tot horecaonderneming

In 1980 is het fort verhuurd aan meneer Hoekendijk. Hij runde hier ruim 25 jaar een hondenopleidingscentrum met de naam K-9. Dit was een internationaal bekend en gerenommeerd trainingscentrum. Op onze loods A hangt nog een bord uit die tijd.

In 1997 kocht gemeente Utrecht vier forten, waaronder Fort aan de Klop. Het was de bedoeling om het een toeristische en recreatieve bestemming te geven. En tien jaar na aankoop is het dan eindelijk zover: in juli 2007 vindt de opening plaats van Fort aan de Klop zoals wij het nu kennen.

Terug naar ‘Van fort naar horecaonderneming’